"Zdravie a život každého jednotlivca sú cenným majetkom. Udržiavať a obnoviť ich by malo byť také samozrejmé ako jedlo a pitie."

Eckard Strohm lieči od svojich 4 rokov. Za celý svoj život prinavrátil zdravie a plnohodnotný život tisíckam ľudí. Má výnimočný dar od Boha.

"Sloboda jednotlivca je tým najvyšším cieľom. Končí tam, kde naráža na slobodu iného."

Eckard Strohm si už vo svojich 16 rokoch definoval svoje životné motto. Od mladosti získaval skúsenosti aj v rôznych spolkoch, či rádoch teologického a spirituálneho zameriavania, spolupracoval s rôznymi médiálne nadanými osobami, všade bol však konfrontovaný s tým, aby sa vzdal časti svojej osobnej slobody.

Preto v ňom postupne dozrela myšlienka, aby bol činný nie len ako liečiteľ a terapeut... a tak začal svojou výukou, prednáškami, seminármi, knihami a inou činnosťou podporovať a upevňovať v ľuďoch pocit slobody a sebazodpovednosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"IN LUMINE CHRISTI PRO REGNO DEI" 
"SO SVETLOM KRISTA ZA BOŽIU RÍŠU"

V roku 1999 bol Eckard Strohm zvolený a následne slávnostne vysvätený za Hlavu Cirkvi Essénsko-Kresťanskej (CEK). Jeho cirkevné meno je Jeho Svätosť PAX Immanuel II. V CEK je tiež Veľarcibiskupom a vládnucim primášom. Cirkev Essénsko – Kresťanská bola založená 10. júna 1971 skupinou ľudí rozdielnych náboženstiev ako interreligiózna cirkev. Zakladajúci členovia vyznávali rovnaké ideály: vedomie, že všetci sme jedna ľudská rodina. Prostredníctvom svojej interreligiozity zvoláva CEK k oltáru všetky náboženstvá k spoločnej bohoslužbe v pokoji, mieri a zhode. V roku 2004 sa Cirkev Essénsko – Kresťanská stala uznaným členom „Parlamentu svetových náboženstiev UNESCO“ a od toho okamihu nepretržite spolupracuje v pracovných skupinách pre mier a porozumenie pri UNESCO.

„Rád Kráľovnej Nebies“ je samostatný rád, ktorý sa venuje hlavne uctievaniu Panny Márie. Založený bol Cirkvou Essénsko-Kresťanskou.

Eckard Strohm je Arciveľmajstrom templárskeho rádu "Ordo Templi Christi Esseniorum", ktorý bol založený z čisto humanitárnych dôvodov a je postavený na starej aristokratickej tradícii pôvodných templárov.