Bezhraničná pomoc je samozrejmosťou – Svety jedného média (4. časť)

Život Eckarda Strohma sa vyznačuje paradoxmi. Pre liečenie a uzdravenie tých, ktorí hľadajú pomoc či radu urobí všetko, ale pritom si sotva spomenie na vlastné zdravie. Aj to je jeho „poznávacie znamenie“.

Existuje množstvo dôveryhodných správ od chorých,  ktorí napriek akútnosti ochorenia, boli odmietnutí známymi liečiteľmi. Tí buď nemali čas alebo bolo potrebné najskôr  zaplatiť príslušný honorár.

 Životná partnerka Eckarda z vlastných skúseností vie, aká je v týchto prípadoch jeho reakcia: láska a nasadenie, ktoré je len ťažko opísateľné. Ak niekto potrebuje pomoc, je nepodstatné, ako sa on sám cíti. V tom momente je všetko ostatné zabudnuté.

eckard-strohm-liecitel_025

 

Eckard Strohm nikdy nevzal odmenu za liečenie.

Pred časom vyšla v Nemecku najavo kauza, podľa ktorej známy frankfurtský liečiteľ dal nádej na vyliečenie ochrnutému a nie veľmi solventnému klientovi až po zaplatení prvej čiastky honoráru vo výške 1 000 mariek.

Táto háklivá téma v prípade osoby Eckarda Strohma – primerané honoráre za liečenie – irituje médiá a zneisťuje jeho kritikov. Eckard Strohm nikdy nevzal odmenu za liečenie. Nežije v blahobyte a nebohatne z tučných honorárov svojich klientov. Už v mladosti bol nabádaný svojimi „kolegami“, že úspechy jeho práce sú merateľné i peňažne a stojí za úvahu zriadiť fond,  z ktorého môžu byť poskytované rozličné podpory. Eckard je však presvedčený o tom, že mu Boh dáva stále to, čo potrebuje.

„Jeho neotrasiteľná dôvera Bohu, láska a jednota „so všetkým, čo je“ sú kľúčom k jeho spirituálnej výnimočnosti.“

 

Rozhovory s dušou

Veľkodušnosť Eckarda Strohma nepozná hraníc. Neberie honoráre ani pri tých najťažších prípadoch. Hoci podľa kritérií zdravého rozumu by mohol byť dokonale pyšný na to, čo dokáže.

Na Reiki seminári v Mníchove „donútil“ ochrnutú ženu pripútanú k vozíku, aby vlastnými silami vstala. Na pamiatku jej daroval drahokam.

Ďalším príkladom jeho liečiteľských schopností je uzdravenie päťročného chlapca trpiaceho na leukémiu či štvorročné dievčatko, ktoré zbavil mozgového tumoru v štádiu, keď sa už chirurgická operácia zdala nemožná.

Úspešne vyrovná dĺžku nerovnakých nôh, oslobodí 22-ročnú mladú ženu od dlhoročného trápenia s obsesormi. Počas operácie života a smrti zásahom na diaľku zastaví krvácanie z tepny u obete nehody v momente, keď to už chirurgovia vzdali. Pomôže beznádejne kómatickému pacientovi vrátiť sa späť do pozemského života tým, že nadviaže kontakt s jeho dušou. Začne s ňou hovoriť, a tak rozpustí hlboký strach pred ťažkým telesným postihnutím po prebudení sa z kómy.

Rovnako ako v prípade osemročného Jána, ktorý bez predošlých príznakov upadol do kómy. Bol dovezený na Düsseldorfskú kliniku. Napriek početným vyšetreniam bola diagnóza neodhalená. Mozgové kŕče každých 5 minút. Mozog ničí sám seba, povedali profesori a lekári. Po pár dňoch zaznie diagnóza neurológov: mozgová smrť. Rodičia sa obrátili na Eckarda Strohma. Ten diagnostikoval zápal mozgových blán po nerozpoznanom záškrte. Eckard Strohm liečil Jána šesť týždňov, deň i noc, bez prerušenia. Ján bol vyliečený. Náročnosť práce mohol tušiť len ten, kto videl tvár Eckarda Strohma v tých dňoch.

„Nespočetne veľa ľudí (a často predtým pochybujúcich) sa navrátilo späť do nového života práve vďaka F.E. Eckardovi Strohmovi.“

 

Kontakt s Bohom a Akaša kronikou…