Kontakt s Bohom a Akaša kronikou – Svety jedného média (5. časť)

Mnohí si robia starosti s pojmami ako Boh, anjel, Kristus, Boží syn. Tento zmätok spôsobovali po celé desaťročia nespočetní predstavitelia etablovaných cirkví, ktorí od krstu na detských omšiach a svadieb až po pohreby, prezentovali buď svojvoľný sladký obraz Božieho otca s planúcimi bielymi vlasmi, a anjelikov ako zlatučké postavičky, alebo ako neprístupnú, v dlhom bielom rúchu zahalenú vzdušnú bytosť s obrovskými labutími krídlami, alebo ako strašidelné a trestajúce božstvo, ktoré vzdorujúce ľudstvo posadí pred súd.

 

11225172_863783633716333_2732244938381977752_n

Ako Hlava Cirkvi
– Jeho Svätosť PAX Immanuel II

 

Pre Eckarda Strohma sú tieto pojmy zrozumiteľné, v najhlbšom význame slova. Preto s nimi tak prirodzene zaobchádza, ale rovnako ich zároveň integruje do svojho vlastného života a do toho, čo by chcel sprostredkovať v knihách a na seminároch – a tí, ktorí mu nepripravení skrížia cestu, musia tušiť: že je jedným z inej hviezdy.

Dokonca aj to je znakom média Eckarda Strohma. Jeho pochopenie toho, čo je s týmito spomenutými pojmami spojené je prirodzenou realitou – k nej má však nepochybne úplne iný prístup ako takzvaný „normálny“ človek.

To je zjavné na jeho popise toho, ako on chápe Boha a Krista, anjelov a iné bytosti.

„Boh je pomocné označenie toho, čo my nedokážeme stále a úplne pochopiť. Boh je aktívna, stvoriteľská sila. Sám som často zažil Boha. Mal som pritom pocit, že zhorím – keď ešte podídem bližie o centimeter k zdroju tohto svetla, vzbĺknem. A s tým bola spojená aj nekonečne veľká túžba! Cesta domov, akú som ešte nikdy nezažil.

Odvtedy bolo a je pre mňa jasné: nikdy nebudem mať problém so smrťou. Pretože budem potom tak rád, že budem môcť splniť túto cestu. Ale viem aj to, že tu ešte mám čo robiť. To prijímam.“

 

Návšteva Archanjela Uriela

V 1987, tak hovorí Eckard Strohm, prišiel k nemu archanjel Uriel a predpovedal mu: Smieš čítať v kronike Akaša!

Čo je také výstižné a pritom tak ťažko uveriteľné a aj ťažko pochopiteľné pre všetkých tých, ktorí ani zďaleka nemali podobné skúsenosti, popisuje Eckard Strohm ako kontakt s inou dimenziou, ktorá určite existuje, aj keď ju v každodennom živote nevnímame.

Prvé stretnutie s touto anjelskou bytosťou, ktoré sa udialo na medziľudskej, fyzicko-energetickej rovine: Bol zrazu proste tu, bol tu a okamžite som vedel: to je archanjel Uriel! To bolo vedomie, ktoré som náhle dostal.

 

Povolenie čítať v Akaša kronike 

A ako to bolo s prísľubom, že smie čítať v Akaša kronike? K tomu zažil Eckard Strohm niečo, čo je ľuďom zamotaným v každodennej rutine bez koncentrovanej spirituálnej prípravy odopreté.

„Proste sa to stalo. Ponoril som sa odrazu do tmavej plochy, potom to urobilo „klik“ a nastalo žiarivé svetlo. Stál som uprostred  scény, kde som mal pocit: vstúpil som do filmu. Stál som tam, nik ma nemohol vidieť, nik ma nemohol počuť. Ale všetko ku mne prichádzalo. Mohol som vidieť, čo ľudia robia, zároveň som mohol prijímať ich myšlienky, ich pocity. A zároveň som vždy dostal aj signál: Toto je správne! Toto nie je správne!“

 

Komunikácia s anjelmi a inými dimenziami

Eckard Strohm, ktorý už ako dieťa mal kontakt s anjelskými bytosťami, sa nepotrebuje na takéto kontakty ponárať do tranzu či do podobného stavu. Rozhovory s inými dimenziami sú pre neho možné bez špeciálnych príprav. Tak dokáže v medziľudských rozhovoroch sprostredkovať rýchlu odpoveď od mŕtveho alebo anjela na dôležitú osobnú otázku záujemcu.

Niečo z týchto zážitkov dovoľuje zakúsiť na anjelských seminároch. Už množstvo účastníkov zažilo nečakané účinky na vlastnom tele, závisí to od osobnosti alebo od individuálnej životnej situácie. Mnohí na týchto seminároch zažili komunikáciu s anjelmi a počuli odpovede svojich strážnych anjelov.

Pri tejto téme by sme si mali ujasniť, že závan čiernej mágie v súvislosti s osobou Eckarda Strohma je len zlým pokusom ako toto médium ohovárať. Anjelske semináre, to znamená – byť sprostredkovateľom pre kontakt s anjelmi – sa nezhodujú s osobou, ktorá údajne iným ľuďom transplantuje malých čiernych drakov.

A úprimne povedané, v jeho sídle na hrade Raiffershardt, ešte nikdy nič také nevideli.