Pod rukami Eckarda Strohma sa mi vrátili najskôr môj zrak, potom sluch a nakoniec aj viera v život.

Môj milý priateľ!
Ťažko sa mi hľadajú slová, ako dostatočne vyjadriť vďaku za to, čo pre mňa Eckard Strohm urobil.
Pri nehode, ktorá sa stala 15. októbra 2004 som stratil zrak na jedno oko a prišiel som čiastočne o sluch. Zároveň moje pretrvávajúce zdravotné problémy zo zranení z druhej svetovej vojny sa nezlepšili ani dlhodobým lekárskym liečením. Až kým ma Boh poslal k Eckardovi Strohmovi.
Pod rukami Eckarda Strohma sa mi vrátili najskôr môj zrak, potom sluch a nakoniec aj viera v život. Ďakujem Eckardovi, Bohu a anjelom, že svoj život znovu viem žiť naplno.
Neviem, čo by som ešte mal povedať okrem Ďakujem, možno jednoducho len Vďaka a Eckard musíš vedieť, že keď sa Ti čokoľvek stane, je tu jeden muž, s ktorým môžeš vždy rátať!
Ešte raz, vďaka mnohokrát. Eckarda odporúčam!

Z. N., Budapest