Značka: liečenie

Kvôli neznesiteľným bolestiam si chcela dať prerušiť „hlavný nerv“ pravej ruky

Pacientka dostala urgentný termín u Eckarda Strohma – deň pred plánovanou operáciou. Mnoho rokov trpela neznesiteľnými bolesťami v pravej ruke. Žiadna forma liečby jej nepomohla. Ako poslednú možnosť jej poradili, aby si operatívne nechala prerušiť „hlavný nerv“ pravej ruky. Potom ňou síce nebude môcť pohybovať, ale na 50% budú bolesti preč. Po niekoľkých cielených chiropraktických zásahoch a ošetrení nervov aktívnou...

Nikdy by som sa s bezdetnosťou nevyrovnala

Až ako 40-ročná som spoznala lásku svojho života, môjho terajšieho manžela. Od 20-teho roku som si želala deti. Keď mi muž povedal, že je sterilizovaný, zrútil sa mi svet. Rozhodli sme sa pána Strohma poprosiť o radu. Povedal nám o klinike, kde sa sterilizácia dala spätne odstrániť. Môj muž túto operáciu podstúpil. Po ďalšom roku som žiaľ ešte...

Lekári chrbticu dievčaťa neodvrátiteľne zacementovali, keď mala 10 rokov.

S akým silným nasadením pán Strohm koná, a aké ťažké je jeho bremeno, je viditeľné na jeho utrpení, ktoré zažíva, keď nemôže človeku pomôcť, pretože to okolnosti nedovoľujú. Ako napríklad pri 12-ročnom dievčatku v Maďarsku, ktorého chrbtica sa stále viac krivila. Rodičia o pánovi Strohmovi počuli a vydali sa na cestu k nemu počas Dňa liečenia. Keď k nemu s dievčatkom prišli, zistil, že...

Vnútorný oheň a návaly tepla

V roku 2007 som bojovala týždne s návalmi tepla. Deň za dňom silneli. Mala som pocit, že vnútorne zhorím. V istom momente som cítila takú vnútornú horúčavu, že som dostala strach zo smrti! Môj chrbát horel ako oheň, hoci navonok neboli viditeľné žiadne príznaky. Zavolala som pánu Strohmovi a okamžite na diaľku začal na mňa liečiteľsky pôsobiť. Po 3 minútach horúčava ustúpila...

Pod rukami Eckarda Strohma sa mi vrátili najskôr môj zrak, potom sluch a nakoniec aj viera v život.

Môj milý priateľ! Ťažko sa mi hľadajú slová, ako dostatočne vyjadriť vďaku za to, čo pre mňa Eckard Strohm urobil. Pri nehode, ktorá sa stala 15. októbra 2004 som stratil zrak na jedno oko a prišiel som čiastočne o sluch. Zároveň moje pretrvávajúce zdravotné problémy zo zranení z druhej svetovej vojny sa nezlepšili ani dlhodobým lekárskym liečením. Až kým ma...