Vnútorný oheň a návaly tepla

V roku 2007 som bojovala týždne s návalmi tepla. Deň za dňom silneli. Mala som pocit, že vnútorne zhorím. V istom momente som cítila takú vnútornú horúčavu, že som dostala strach zo smrti! Môj chrbát horel ako oheň, hoci navonok neboli viditeľné žiadne príznaky. Zavolala som pánu Strohmovi a okamžite na diaľku začal na mňa liečiteľsky pôsobiť. Po 3 minútach horúčava ustúpila a moje telo nabralo znova normálnu teplotu! Návaly tepla sa odvtedy nikdy nezjavili. Som pánu Strohmovi veľmi vďačná! A veľmi často som ho aj odporúčala.

S.V. z O.