Lekári chrbticu dievčaťa neodvrátiteľne zacementovali, keď mala 10 rokov.

S akým silným nasadením pán Strohm koná, a aké ťažké je jeho bremeno, je viditeľné na jeho utrpení, ktoré zažíva, keď nemôže človeku pomôcť, pretože to okolnosti nedovoľujú. Ako napríklad pri 12-ročnom dievčatku v Maďarsku, ktorého chrbtica sa stále viac krivila. Rodičia o pánovi Strohmovi počuli a vydali sa na cestu k nemu počas Dňa liečenia. Keď k nemu s dievčatkom prišli, zistil, že lekári chrbticu dievčaťa neodvrátiteľne zacementovali, keď mala 10 rokov. Keďže rastúci hrudník dievčatka tlačil na pľúca a srdce, hrozila smrť. Kvôli nezmyselnému zákroku lekárov, pán Strohm už nevedel dievčatku pomôcť. Bolesť a hnev, ktoré pritom cítil sa skoro nedali zniesť.

L.A z R.