Značka: chrbtica

Lekári chrbticu dievčaťa neodvrátiteľne zacementovali, keď mala 10 rokov.

S akým silným nasadením pán Strohm koná, a aké ťažké je jeho bremeno, je viditeľné na jeho utrpení, ktoré zažíva, keď nemôže človeku pomôcť, pretože to okolnosti nedovoľujú. Ako napríklad pri 12-ročnom dievčatku v Maďarsku, ktorého chrbtica sa stále viac krivila. Rodičia o pánovi Strohmovi počuli a vydali sa na cestu k nemu počas Dňa liečenia. Keď k nemu s dievčatkom prišli, zistil, že...